24/7 päivystävä lukkosepänliike Varsinais-Suomessa

Lukkoseppäpäivystys Turun seudulla


Liedon Lukko Oy tar­joaa päivystävän lukkosepän palveluja Liedosta käsin koko Varsi­nais-Suomen alueella. Kun soi­tat meille, lähetämme päivystävän lukkosepän heti li­iken­teeseen, jonka vuoksi olemme eri­no­mainen vai­h­toe­hto sil­loin, kun hätä yllättää ja tarve on aku­utti. Jos es­imerkiksi kodin avaimet sat­tui­vat un­o­h­tu­maan luk­i­tun oven toiselle puolen, eikä vara-avaimia ole saatavilla, meidän am­mat­ti­avul­lamme oven saa kyllä avat­tua. Käytössämme on keinot ja menetelmät han­kalienkin lukko­jen avaamiseksi ja ohit­tamiseksi. 
Lukkopäivystys voi tulla tarpeeseen myös seu­raavissa tilanteissa: avain ei toimi, avain on ju­missa lukossa, lukko on rikki tai lukko ei toimi muuten, ovi on ju­missa ja ovi ei aukea. 24 h lukkoli­ike on kysytty palvelu niin ikään, jos avain katkesi lukkoon, jol­loin oven avaus am­mat­ti­laisen toimesta on ainoa ratkaisu. 
Oli syy mikä tahansa, kun olet päivystävän lukkosepän avun tarpeessa Turun seudulla tai muualla Varsi­nais-Suomessa, meille sopii aina soit­taa!

Jäitkö lukittujen ovien taakse? Ota yhteyttä!


Lukkoseppäpäivystys Liedosta käsin on tar­jolla kel­lon ympäri vuo­den jokaisena päivänä, joten hädän het­kellä ota rohkeasti yhteyttä. Päivystävä nu­meromme on 041-5143666 – soita meille ja kerro, miten voimme aut­taa sinua!

Palvelun tuottaa Fokus
Liedon Lukko Oy (c)2020, All Rights Reserved