Luotettava Lukkoliike Liedossa


Liedon Lukko Oy on Liedossa si­jait­seva lukkosepänli­ike, joka tar­joaa asi­akkailleen monipuoliset alan palve­lut, er­i­laiset lukkosepän työt Turun alueella. Asi­akaskun­tamme muo­dos­tuu pääsääntöis­esti yk­si­ty­i­sistä henkilöistä, mutta olemme aina valmi­ina palvele­maan myös yri­tyksiä ja taloy­htiöitä Varsi­nais-Suomen alueella ja lähiseuduilla – sopimuk­sen mukaan toki myös muualla Suomessa. Am­mat­ti­taitoiset lukkoseppämme to­teut­ta­vat lukon asen­nus-, lukon vai­hto- sekä mah­dol­liset lukon huolto- ja lukon ko­r­jaustyöt varmis­taen lop­putu­lok­sen laadun jokaista säätöä myöten. Tyy­tyväisiä asi­akkaita­mme ovat muun muassa Javen­ture Oy sekä Turun kaupunkili­ikenne.


Turun alueella päivystävä lukkosepänliike auttaa akuuteissa ongelmatapauksissa

Lisäksi palvelui­himme ku­u­luu lukkoseppäpäivystys, joka on hyödyn­nettävissäsi aina tarpeen vaatiessa. Jos vaikkapa avain on kadon­nut tai avaimet un­o­h­tu­i­vat sisälle, avain katkesi lukkoon, lukko ei aukea tai lukko ei toimi muuten ja ovi ei aukea millään, soita palvel­e­vaan päivystys­nu­me­roomme – päivystävä lukkoseppä rientää apuun! 
Kun on­gelma kos­kee lukkoja ja asia on aku­utti, älä epäröi kääntyä meidän puoleemme. Voit ottaa yhteyttä vähäpätöisiltäkin tun­tu­vien asioiden ti­imoilta. 24 h lukkoli­ik­keemme palvelee sinua koko vuorokau­den läpi, jokaisena päivänä vuodesta.


Lukkoalan reilu kumppani – asennustöille viiden vuoden takuu!

Liedon Lukko Oy on täysin suo­ma­lainen lukkosepänli­ike Liedossa. Meiltä saat asiantun­tev­asti to­teutet­tua tur­val­lisu­utta, sekä kestävät luk­i­tus­ratkaisut koti­isi tai yri­tyk­sesi tarpeisiin. Tar­joamme myös eri­no­maiset tur­valait­teet ja mur­to­suo­jat avaimet käteen -pe­ri­aat­teella toimitet­tuna. Kaikille asen­nustöille myönnämme vi­iden vuo­den takuun. 
Ota yhteyttä ja kysy lisää!


Hyödynnä rohkeasti suomalaista lukkoalan asiantuntijuutta


Liedon Lukko Oy on täysin suo­ma­lainen lukkosepänli­ike Liedossa. Meiltä saat asiantun­tev­asti to­teutet­tua tur­val­lisu­utta; to­teuteamme kaiken­laiset lukkotyöt niin yk­si­ty­isille asi­akkaille kuin yri­tyk­sillekin. Aku­uteissa tapauk­sissa aut­taa lukkoseppäpäivystys. Lukkotöiden lisäksi tar­joamme myös eri­no­maiset tur­valait­teet ja mur­to­suo­jat avaimet käteen -pe­ri­aat­teella toimitet­tuna. Kaikille asen­nustöille myönnämme vi­iden vuo­den takuun. 
Ota yhteyttä!


Palvelun tuottaa Fokus
Liedon Lukko Oy (c)2020, All Rights Reserved